Hopp til navigasjon Hopp til innhold

FrameSolutions

FrameSolutions er et rammeverk for effektiv og fleksibel saksbehandling i offentlig forvaltning utviklet av Computas. De fleste av våre store forvaltningsløsninger har sitt utspring i FrameSolutions.

Hvilke fordeler gir FrameSolutions?

Med FrameSolutions fra Computas får dine saksbehandlere aktiv støtte til å løse sine forvaltningsoppgaver - fra enkle og rutinemessige til mer komplekse. FrameSolutions støtter både arbeidsflyt mellom brukerne og deres individuelle oppgaver: Finne relevant informasjon, foreta avveininger, ta beslutning og dokumentere resultatet. FrameSolutions er en helhetlig løsning med fokus på smidig arbeidsutførelse, uten unødvendige avbrudd og veksling mellom delsystemer.

FrameSolutions er en fleksibel og skalerbar løsning med en mengde smarte byggeklosser for utvikling av saksbehandlingssystemer tilpasset nivået av kompleksitet i din organisasjon. Vi bygger arbeidsprosessene steg for steg, noe som gjør veien fra oppstart av et prosjekt til løsningen tas i bruk kort. Når løsningen er satt i drift for én arbeidsprosess, kan den enkelt utvides til å dekke flere slik at den vokser organisk med organisasjonen.

Ved å jobbe på denne måten sørger vi for lav utviklingskostnad samtidig som organisasjonens og brukernes krav ivaretas. Og sist, men ikke minst: Vi sikrer at løsningens samfunns- og forvaltningsmessige oppdrag utføres på best mulig måte.

– A great product isn't just a collection of features. It's how it all works together.
Tim Cook

Prisvinnende løsninger

Med FrameSolutions som fundament har Computas vært en ledende leverandør av skreddersydde arbeidsprosessløsninger for saksbehandling i Norge de to siste tiårene. Slike løsninger har blitt gitt navnet Adaptive Case Management (ACM). Navnet reflekterer at «saken» står i fokus, og at systemet tilpasser sin støtte fortløpende til situasjoner som oppstår i saksbehandlingen. 

Tradisjonelle systemer for Business Process Management (BPM) virker best for forutsigbare prosesser og rutinearbeid. Fokus er på overordnet arbeidsflyt – typisk å sende stafettpinnen videre til neste aktør i samhandlingen. Adaptive Case Management (ACM) er en form for BPM som er bedre egnet for kunnskapsarbeid. Computas er verdensledende på ACM-løsninger, og Mattilsynet, Domstoladministrasjonen, UDI og NAV er alle kunder av Computas med operative ACM-løsninger i norsk offentlig sektor.


Vil du vite mer?

Ring oss for en uforpliktende prat, eller send en epost, så kontakter vi deg.

Steinar Carlsen