Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Våre partnere

Computas har partnere innenfor ulike teknologier og løsningsområder. Vårt samarbeid med våre partnere bidrar til at vi kan skape markedets beste løsninger for våre kunder.

Google Cloud Partner

Google har omfattende kompetanse på å utvikle og drifte teknologiplattformer i stor skala. De har vært tidlig ute med sine innovative infrastruktur-relaterte teknologier. Google har en omfattende visjon og lang erfaring med hvordan cloud-applikasjoner bør utvikles og forvaltes gjennom hele livsløpet.

Computas har et av Norges ledende Google Cloud miljøer. Vi skaper innovasjon sammen med våre kunder basert på Googles verdensledende machine learning-, big-data- og analytics teknologi.

Microsoft

Computas er Gold partner og Managed Partner av Microsoft. Dette betyr at vi er anerkjent som en solid leverandør av løsninger basert på Microsofts teknologi. Dette er særlig innenfor områdene Sharepoint, BPM, systemutvikling og sikkerhet.

Microsoft er verdens ledende leverandør av programvare, tjenester og internetteknologi. Deres misjon er å levere produkter og tjenester som gir mennesker og virksomheter muligheten til å utnytte sitt potensiale.

Atlassian

Atlassian er et australsk foretak som utvikler produkter rettet mot programutviklere og prosjektledere. Det er best kjent for sin problemsporingsapplikasjon, JIRA, og sitt produkt for gruppesamarbeidsområder, Confluence. Atlassian betjener over 35 000 kunder globalt, og blant kundene er Audi, NASA, Twitter, Infor og Cisco. Atlassian har sitt hovedkvarter i Sydney i Australia. Selskapet har også kontorer i Amsterdam og San Francisco. Selskapet har over 800 ansatte.

Computas har mer enn 10 års erfaring med smidige produkter og Atlassian-produkter. Vi leverer opplæring, tilpasset plugin-utvikling, konfigurasjon og rådgiving, og kundene våre tilbys beste praksis for prosjektledelse og fremskaffelse av dokumentasjon med JIRA og Confluence. Vi har levert JIRA- og Confluence-integrasjon for eksterne produkter i tillegg til plugins for å gi den funksjonalitet som kreves i prosjekter.

EPiServer

Computas er solution partner med EPiServer som er blant de ledende produktene i markedet for CMS EPiServer ble startet i 1994 og er et svensk programvareselskap som utvikler og distribuerer programvaren EPiServer. Selskapet er representert med kontorer i Australia, Danmark, Finland, Nederland, Norge, Storbritannia, Sør Afrika, Spania og USA. Computas har levert løsninger basert på EPiServer i snart 10 år og besitter unik kompetanse og erfaring på implementering av kundetilpassede løsninger hvor EPiServers åpne og fleksible Microsoft arkitektur brukes som plattform.

Monsenso

Computas er partner med Monseno. Vi mener denne typen teknologianvendelse åpner helt nye muligheter for å integrere mobile løsninger med helsevesenets eksisterende tilbud i Norge.

Monsenso er en nyskapende bedrift i telemedisin (mHelse), som søker å optimalisere behandlingsmodellen for psykiske lidelser. Deres misjon er å hjelpe behandlere, forskere og enkeltpersoner til å overvinne byrden en psykisk lidelse forårsaker. Deres løsning gir en detaljert oversikt over pasientens psykiske helse ved å samle atferdsdata og egenkontroll. 

Oda-Nettverk

Computas er en stolt sponsor av Oda-nettverk. Vi er opptatt av å styrke kvinners stilling innenfor IKT og støtter den fantastiske jobben Oda-nettverket gjør.

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket skal bidra til å fremme kvinner i salg, teknisk og ledende stillinger. Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra samarbeidspartnere. 

Norway Health Tech

Computas er sponsor av Norway Health Tech. Vi er opptatt av den digitale transformasjonen av helse-Norge, hvor bruk av moderne teknologi er essensielt for møte de utfordringene bransjen har. Med den endringen som helsevesenet i Norge står ovenfor, er det behov for smarte løsninger som kan sikre kvalitet og effektivisering.

Norway Health Tech er en internasjonal møtearena for norsk helsesektor hvor teknologi og fag er i fokus. Med over 200 medlemmer fra de ulike områdene i det norske helsevesenet, er ambisjon å bli en av de mest innovative globale helse teknologiklyngene innen 2020. Vi ønsker å være tilstede der hvor digitalisering i helsebransjen er i fokus og Norway Health Tech er en sentral arena for dette!