Jump to navigation Jump to content

Students and graduates

Graduates

If you are close to finishing your degree in an IT-professional education and want to work in a team with other talented people, we are interested in hearing from you. We hire many talents straight from school that we take good care of. Our introductory program is well tested, and gives you a good start and what you need to know to succeed at work. You get to know everything about lunch in the cantina, time reporting to how we work and what we have done. All our new colleagues get a buddy that helps you with all your questions. Everything is set for a good start for life at work.

7 unge mennesker som slapper av i sakkosekker ute. Foto.

As a student and recent graduate, you'll participate in a lot of activities and social stuff.

Summer job

We have summer jobs available each year for 4th year students working on an IT education. As a summer student with us you will be working on one of our customer projects or a project that is important for us to carry out. Our summer jobs are popular, and we encourage you to apply early, and perhaps a summer job with us will be the way to a collaboration on your thesis.

Erfaringer fra sommerstudenter

Håvard Dybvik

- Sommerstudent 2016 og Årets IT student 2016, Universum Awards

"Jeg var sommerstudent hos Computas i 2016 og hadde 7 fantastiske uker på jobb. I løpet av denne tiden fikk jeg prøve meg på flere forskjellige problemstillinger, lære ny teknologi, en smak på konsulentrollen og innsikt i ulike prosjekter og arbeidsmetodikker.

Da jeg skulle søke etter sommerjobb, så jeg etter et firma med stort faglig fokus og bredde, åpent og inkluderende miljø, varierte utfordringer og hvor det var mulig å få ansvar. Etter å ha hørt på erfaringer fra venner og lest om tidligere prosjekter, var jeg overbevist om å søke på sommerjobb i Computas. Nå kan jeg selv si at Computas oppfylte og overgikk alle disse punktene. Allerede fra første dag fikk vi mye frihet og var med på å ta sentrale avgjørelser om hvordan vi ville løse problemer og valg av teknologi. Computas arrangerer også flere fagdager i året, og at vi fikk delta på en av disse, var utrolig morsomt og lærerikt.

I etterkant sitter jeg igjen med et utelukkende positivt inntrykk. Det gode sosiale og faglige miljøet går hånd i hånd, og alle ansatte var så imøtekommende og interesserte i å hjelpe oss. Kulturen innad i firmaet bærer definitivt preg av å være 100% ansatteid, og jeg lærte mye om den viktige verdien av godt samarbeid og kunnskapsdeling. Ikke minst arrangerte fadderne våre mange forskjellige aktiviteter gjennom hele sommeren, noe som ytterligere bidro til et svært godt arbeidsmiljø, og at sommerstudentene ble godt kjent med hverandre og mange av de fastansatte. Etter sommeren var jeg ikke i tvil om at Computas var et sted jeg ønsket å bli værende etter studiene! Jeg fikk tilbud om fast ansettelse etter endte studier, og jeg skal begynne som konsulent i Computas i 2017."

Heidi Sand

- Sommerstudent 2016

"Jeg fikk et godt inntrykk av Computas og flere som jobber der, gjennom bedriftspresentasjoner og workshops ved UiO og var så heldig få sommerjobb der i år.

En sommerjobb i Computas var veldig lærerik faglig sett, med spennende prosjekter, hvor vi fikk prøvd oss på mye ny og aktuell teknologi i et team sammen med andre sommerstudenter. Vi ble veldig godt mottatt og inkludert i Computas, og vi fikk raskt støtte og veiledning når det var behov for det. Det var sosialt og hyggelig å samles til lunsj, is- og kaffepauser og ulike team-buildingsaktiviteter som f.eks. «fangene på fortet» og spillekvelder hjemme hos konsulenter som jobber i Computas.

Vi fikk også delta på en av de fire Computasdagene som avholdes i løpet av året. Der startet vi med allmøte, etterpå var det en fagdag med mange ulike workshops og foredrag, og vi avsluttet med en stor sommerfest i Frognerparken. 

Man blir fort godt kjent med alle sommerstudentene, fadderne og andre ansatte, og vi fikk presentere våre løsninger i prosjektet på slutten av sommeren. Computas var alt i alt et supert sted å jobbe i sommer. Vi lærte masse og hadde det gøy! I løpet av perioden fikk jeg tilbud om fast jobb og er nå konsulent i Computas."

 

Heidi Sand                                                                                                                                                                                     Håvard Dybvik