Jump to navigation Jump to content

UD lanserer ny nettportal

UD lanserer ny nettportal. Les mer om dette her.

Den nye portalen har fått navnet Utenriksdepartementets tilskuddportal, og her kan man få en oversikt over alle tilskudd fra UD og Norad som det er inngått avtaler om, og der det skal utbetales midler i inneværende år og inntil fire år framover.

Oversikten viser hvilke land tilskuddene skal benyttes i, hvilke tilskuddsmottakere UD og Norad har inngått avtalene med og hvilke sektorer som mottar støtte.

Det er mulig å søke etter informasjon enten grafisk eller i tabeller, og man kan få detaljert informasjon om den enkelte avtale. Systemet produserer også statistikk til internasjonalt bruk.

- Dette er en liten revolusjon i vår åpenhetspolitikk, uttaler statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil (SV) i UD.

- Ja, dette er en fantastisk nyvinning. Det handler om å gjøre det allment tilgjengelig hvordan vi bruker pengene, sier Gry Larsen (AP), også statssekretær i UD.

Mye av informasjonen som ligger i den nye portalen har tidligere vært offentlig, men vanskelig å finne. Totalt ligger ca 6000 inngåtte avtaler i den søkbare databasen i portalen i dag, og cirka 2000 nye avtaler kommer til hvert år.

- Vi må gjøre det lett for folk. Det er bra at offentligheten kan gå oss nærmere etter i sømmene. Nå kan man sette seg ned med laptopen eller Ipaden og riktig kose seg med det nye verktøyet, sier Gadgil. Det vet jeg i alle fall at jeg kommer til å gjøre:)

Denne saken er omtalt i papirutgaven av Dagens Nærlingsliv torsdag 13. juni.