Jump to navigation Jump to content

Global award gull for begge finalistene fra Computas

Gull til begge Computas' finalister i "Global Awards for Excellence in Case Management"! Les mer om konkurransen her.

Domstoladministrasjonen fikk prisen for sin løsning Lovisa, som er en saksbehandlingsløsning for beslutningsstøtte i domstolenes arbeid. Domstolene behandler krav i et stort antall sakstyper med detaljerte prosessregler. ACM (Adaptive Case Management) sikrer alle ansatte nødvendig veiledning og kunnskap på komplekse fagområder. Samtidig sikres det at frister overholdes, og det gis støtte til  brukeren slik at prosesslovgivningen overholdes til enhver tid. Lovisa bidrar på denne måten til å kvalitetssikre at norske rettssaker avvikles uten feil og unødige forsinkelser. Saksbehandlingsløsningen er det daglige arbeidsverktøyet for dommere og saksbehandlere i ting- og lagmannsretter. Prisen ble utdelt i klassen Legal and Courts. I tillegg mottok Domstoladministrasjonen utmerkelsen Judges´Choice Award for for beste løsning av alle nominerte til WfMC Awards for Excellence in Case Management.

– Det er ikke hver dag at IT-løsninger utviklet for Domstoladministrasjonens vinner internasjonale prestisjepriser. Akkurat nå er vi kjempestolte over at arbeidet som er lagt ned i saksbehandlingsløsningen vår, som Computas har bygget på prinsipper fra ACM, får internasjonal anerkjennelse, sier Olav Aasen, IKT-direktør for domstolene i Norge, og fortsetter; – Dette er en bekreftelse på at IKT-satsingen vår er på riktig spor. Den gir oss et verktøy som støtter opp om at domstolenes arbeid skal preges av kvalitet og effektivitet. Lovisa utgjør et solid fundament som letter den videre utviklingen mot mer digitaliserte domstoler.

– Det er helt utrolig at en løsning utviklet av Computas, for andre året på rad, har vunnet prisen for verdens beste ACM-løsning (Adaptive Case Management) utviklet for offentlig sektor, sier Trond Eilertsen, adm. dir. i Computas, og fortsetter: - Vi gratulerer Domstoladministasjonen med utmerkelsen og ser frem til et fortsatt innovativt samarbeid!

CargoNet fikk prisen for sin løsning GTS, som er deres system for logistikkhåndtering. GTS forener bidrag fra kunnskapsmedarbeidere på tvers av organisasjonen, fra marked og salg til tog-konfigurasjon og -sammensetning, planlegging, sanntids-overvåkning, håndtering av farlig gods og kvalitetssikring. Innovativ bruk av prosesstøtte-teknologier i GTS-løsningen har resultert i et svært robust system med tilstrekkelig tilpasningsevne for arbeid i en verden der endring utgjør en stor del av hverdagen. I stedet for å oppdage og reagere på "feil", gjør GTS det mulig for CargoNet å tilpasse seg endringer i sitt virksomhetsmiljø på en fleksibel måte. Prisen ble utdelt i klassen Shipping and Logistics.

– Det er veldig gledelig at GTS-løsningen blir anerkjent som verdens beste IT-løsning basert på prinsippene innen ACM. Det er på sin plass å gratulere CargoNet, som har sett fremover, og satset på verdensledende ACM-løsninger, sier Trond Eilertsen, og avslutter: - nå skal vi bare summe oss litt og riktig glede oss sammen med både Domstoladministrasjonen og CargoNet, - før vi tar fatt på nye oppgaver og fortsetter arbeidet med å utvikle verdensledende løsninger i tett samarbeid med kundene våre. 

Bak prisene står WfMC, Workflow Management Coalition, en ledende standardiseringsorganisasjon innen Business Process Management, arbeidsflyt og informasjonsteknologi. Mer om WfMC, prisen og de øvrige prisvinnerne.

Om prisen:

  • The Workflow Management Coalition (WfMC) initierte Global Awards-programmet i 2011 for Adaptive Case Management-løsninger. WfMC ble grunnlagt i 1993. Med fokus på prosessrelaterte standarder, har de utviklet anerkjente, internasjonale løsninger
  • Adaptive Case Management-tilnærming (ACM) innebærer et dedikert fokus på støtte av kunnskapsarbeid og håndtering av uforutsigbarhet i arbeidsprosesser
  • Kåringen er global, og utviklerne nominerer prosjekteierne til å vinne prisen. Kandidatene er nøye vurdert av en fagjury
  • Vinnerne ble hedret og kunngjort torsdag kveld 27. juni 2013, med direkteoverføring på webTV